Visornas Mästare, Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp