Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp, ackompanjatör Curt-Eric Holmquist

Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp är två mycket välkända och synnerligen uppskattade artister i Norden. Det blir en konsert med mycket värme och glädje tillsammans med pianisten Curt-Eric Holmquist. Musikaliskt blir det musik med fokus på Evert Taube.