Med stöd av Steve Eriksson och Tom Raspertins musik har Johan Anders Wadman blivit en Göteborgs motsvarighet till Carl-Michael Bellman.
Dikterna avspeglar skaldens liv i industrialismens explosiva samhälle – Göteborgs folkmängd beräknas ha tredubblats under Wadmans livstid. Makthavare och prostituerade, kollegor och vänner, den skarpögde observatören Wadman gör 1800-talets Göteborg levande för oss.

Göteborgsskalden Johan Anders Wadman ( 1777 – 1837 ) flyttade till Göteborg från Stockholm efter deltagande som sjukvårdsadministratör i krigsexpeditionen mot Napoleon 1813-14. Han tillhörde ordenssällskapet Göta Par Bricole och verkade som uppskattad poet i Göteborgs sociala liv där han umgicks med ämbetsmän, läkare, köpmän, officerare m.fl. – och självklart gärna med stadens vackra damer! En olycklig kärlekshistoria tycks kasta en skugga över hans Liv – han gifte sig aldrig.

Artistgruppen Wadmans, från Göteborg, har nu tonsatt 25 av hans dikter varav 15 kommer att framföras här och var i kulturhistoriskt intressant kontext.