Visornas mästare Sven-Bertil Taube och Göran Fristorp